index.php - pszczelarze.strzybnica.pl

Koło Pszczelarzy
w Strzybnicy
Przejdź do treści
UWAGA!!
5. Pszczelarze, którzy chcą zakupić sprzęt pszczelarski, ule,  urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej (przyczepy, wagi  pasieczne) oraz wykonać badania miodu muszą posiadać decyzję o nadaniu  nr Rolniczego Handlu Detalicznego lub sprzedaży bezpośredniej. Prosimy,  aby osoby, które po raz pierwszy w przyszłym roku będą korzystać z tych  programów, już rozpoczęły procedurę rejestracji sprzedaży bezpośredniej  lub RHD.
6. Bardzo prosimy o zebranie kserokopii dokumentów  potwierdzających nadanie numeru weterynaryjnego lub wpisu do rejestru.  Jeśli ktoś nie ma decyzji powinien o nią wystąpić do Powiatowego Lekarza  weterynarii.
7. Prosimy o przysyłanie list członków  chętnych na zakup sprzętu w 2022 roku oraz wykaz sprzętu do 15 lutego  2022 r. wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej naszego Związku.
 Program: Zakup sprzętu pszczelarskiego w 2022 roku
  refundacji podlegać będą wydatki poniesione na zakup fabrycznie nowego  sprzętu pszczelarskiego oraz maszyn i urządzeń służących do produkcji  pasiecznej , który można trwale oznakować przez okres 5 lat, (nie więcej  niż 10 pozycji)
 sprzęt w ramach dotacji może zakupić  pszczelarz, który na dzień 30 września 2021 roku posiadał co najmniej 10  rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza  Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)
  refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie  więcej niż 100 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie  wyższa niż 15 000 zł oraz wyliczona zostanie przez KOWR dla każdego  pszczelarza indywidualnie.
 sprzęt w ramach dotacji może  zakupić pszczelarz, który nie korzystał i nie będzie korzystał z innych  źródeł dofinasowania na zakup tego sprzętu
 Program: Zakup urządzeń do gospodarki wędrownej w 2022 roku
  sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30  września 2021 roku posiadał co najmniej 25 rodzin pszczelich oraz  posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż  bezpośrednią lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)
 refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 150 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą
 Można zakupić
 przyczepy (lawet) do przewozu uli,
 wagi pasieczne,
 urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli,
 elektryzatory (pastuchy elektryczne)
 lokalizatory GPS do uli.
Maksymalna  wysokość pomocy w ramach zakupu urządzeń do gospodarki wędrownej, w  okresie trwania KPWP (tj. w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022)  łącznie nie może przekroczyć 40 000 zł.

Informację o sposobie spisywania umów na zakup sprzętu w 2022roku opublikujemy na stronie internetowej www.szpkatowice.pl niezwłocznie po otrzymaniu umowy z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.

UWAGA
12.12.2021r o godz.10:30
W Parafi pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim
ul. Główna 3, 42-620 Nakło Śląskie
odbędzie się, jak co roku, msza  św. w intencji pszczelarzy, kół
Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry, Strzybnica.UWAGA
Dla wszystkich członków Naszego koła, dostępny jest Cagrosept (ok 1,5 litra na jednegho członka)
osoby chętne proszę o kontakt telefoniczny  z A.Ziaja w celu umówienia terminu odbioru,
proszę ze sobą przywieźć pojemnik na 1,5 litra płynu.UWAGA
Istnieje możliwość zakupu ramek  wielkopolskich/gniazdowych/czopowanych w drugim gatunku (zbyt nie  odbiegający od pierwszego gatunku)
cena 1,70 w celu zamówienia proszę o kontakt z Frankiem. M


UWAGA !

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem pandemii koronawirusa
informujemy, iż wszystkie planowe spotkania, zostają zawieszone do odwolania.
   

Pszczelarstwo i pszczelarze w Rybnej przed powstaniem koła

Koło Pszczelarzy w Strzybnicy, obchodzące 50 lecie działalności nie powstało w próżni i bez przyczyny – tradycje i praktyka pszczelarska trwały tu od niepamiętnych czasów. Wynika to wyraźnie ze wspomnień starszych pszczelarzy, którzy często zaczynali swoją działalność kontynuując rodzinną, czasami wielopokoleniową praktykę, sięgającą we wspomnieniach ostatniej ćwierci XIX wieku.

Terminy podpisywania umów na zakup sprzętu pszczelarskiego
w ramach WRPP 2020 zostają anulowane
    

    
 Osoby, które zapisały się na sprzęt pszczelarski prosimy o kontakt mailowy na adres wzpkatowice@wp.pl
lub telefoniczny: 691 384 516 (10-16 oraz 19-22).
 

 
Toteż w tych odległych już latach, nauczycielami i mistrzami bywali najczęściej ojcowie, krewni lub sąsiedzi. Ale były i formy zorganizowane. Wieloletni prezes Koła, śp. Brunon Gołkowski, był w latach 1934 – 39 członkiem Związku Pszczelarzy w Strzybnicy (prezesem był wówczas pan Zyzik), w czasie wojny zaś należał do istniejącego tutaj koła, którego prezesem był pan Teofil Podstoletz.
 
Przedwojenne koło w Strzybnicy to niewątpliwie efekt działalności wybitnego działacza, powstałego w 1900 roku
Związku Pszczelarzy na Łabędy i okolice
, Emanuela Biskupka, który po podziale Górnego Śląska w 1922 roku osiadł z rodziną w Starych Tarnowicach. Powołane po podziale Śląska Stowarzyszenie Pszczelarzy z Biskupkiem na czele, mimo zamrożenia działalności w czasach wielkiego kryzysu z powodu inflacji, w 1935 roku zreorganizowało się przyjmując nazwę
Stowarzyszenie Pszczelarzy Śląskich
. Biskupek kierował nim do 1938 roku (wg innych źródeł do wybuchu wojny).
 
Po wojnie, za sprawą Emanuela Biskupka reaktywowano koła w Tarnowskich Górach i okolicach. Powstałe struktury organizacji pszczelarskich szybko jednak zostały zlikwidowane. Zorganizowani pszczelarze byli zbyt wolni i niezależni by przetrwać. Zostali w 1949 roku włączeni w struktury Samopomocy Chłopskiej. W Strzybnicy przepadła wtedy, skonfiskowana dokumentacja, której tak nam dzisiaj brakuje. Nastała stalinowska noc. W sumie o tamtych 11, 12 latach wiemy dziś bardzo niewiele.
 Dopiero rok 1956 przyniósł zmiany. Potrzebny był jednak człowiek. Okazał się nim Paweł Broy, nauczyciel z Nakła Śląskiego. Pozostaje wskazać związek z seniorem E. Biskupkiem. Cóż, Paweł Broy przed wojną uczył też w szkole w Reptach.

Wróć do spisu treści