Aktualności - pszczelarze.strzybnica.pl

Koło Pszczelarzy
w Strzybnicy
Przejdź do treści

Aktualności

Aktualności
Zgodnie z paragrafem 35 punkt 7 statutu na podstawie Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach nr 16/2020/21 z dnia 7 października 2020 roku informujemy, że:
wysokość składek statutowych na rok 2021 nie ulega zmianie i wynosi:
- członkowska 40 zł, z czego 14 zł dla Koła, 26 zł dla ŚZP
- ulowa 4 zł za jedną rodzinę pszczelą, z czego 1,50 dla Koła, 2,50 dla ŚZP.
Biuro i punkt zaopatrzenia czynne w środy od 11:00 do 17:00.
Telefon: 667 865 877, 32 206 86 54, e-mail: wzpkatowice@wp.pl.
Obok drzwi biura znajduje się skrzynka pocztowa, do której można wrzucać dokumenty.
Wróć do spisu treści